Entertainment

Bedemi drevnih liburnskih naselja | Povijest.hr


Liburnski bedemi. Fotografija: Politika Plus.

Prva utvrđena naselja se pojavljuju još u neolitiku, no dominanti tip naselja postaju, čini se, u brončanom i u željeznom dobu. Bedemi se na istočnoj jadranskoj obali najčešće grade suhozidnom tehnikom koja podrazumijeva različite načine slaganja kamenja bez upotrebe veziva, pri čemu su visina i debljina zidina ovisile o položaju naselja pa, što je naselje bilo na povoljnijoj lokaciji, to su si njegovi stanovnici mogli priuštiti manje zahtjevan obrambeni sustav. Bedemi su važan čimbenik u identificiranju nekadašnjih naselja kao najvidljiviji i najbolje sačuvani naseobinski dijelovi, kojima se posvećivala osobita pozornost u gradnji jer su bili jamac sigurnosti stanovnika ondašnjih naselja.

Jug Liburnije pod grčkim utjecajem

Na liburnskom se prostoru, uz jednostruke, grade se i višestruki bedemi, pri čemu su potonji zabilježeni, primjerice, na gradini Čeljank u Mulinama na otoku Ugljanu. Spomenuta je gradina imala, sigurno, dva takva bedema, no nije nemoguće da ih je bilo i više. Liburni su se za gradnju bedema koristili i tzv. megalitskim kamenim blokovima, a zbog manjeg broja utvrda s takvim obilježjima, koje se obično vezuju za jug Liburnije, smatra se da je ovakva gradnja posljedica grčke kolonizacije srednjodalmatinskih otoka, koja se zbila u njihovom susjedstvu. Megalitski bedeme karakteriziraju tri izuzetno važna liburnska naselja (Asseria, Varvaria, Nedinum) smještena u unutrašnjosti Liburnije. Liburni se nisu, baš poput Grka, koristili vezivom sve do kraja mlađega željeznodobnog razdoblja, kada kao vezivo počinju u gradnjama prvo primjenjivati glinu.

Neki utjecaji se u Liburniji trebaju pripisati Grcima, no kako su Liburni bili jedan od razvijenih naroda na ovom našem području nije nemoguće da su došli i sami do određenih građevinskih rješenja.

Piše: Sonja Kirchhoffer


Komentari

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.